Stay In Touch
اتومبیل کرایه رویال
1 2 3 05
شما می توانید جهت هر گرنه مراسم عروسی ، مسافرت های درون شهری و برون شهری ، سفرهای کاری یا تفریحی و ... اتومبیل دلخواهتان را به صورت بدون راننده اجاره نمایید.در این حالت شما می توانید با تأمین مدارک مورد نیاز و پرداخت اجاره بها خودروی مورد نظرتان را اجاره نمایید. همچنین می توانید به صورت غیر حضوری اقدام به رزرو اتومبیل دلخواهتان نمایید. این امکان نیز وجود دارد که اتومبیل مورد نظر را که از مؤسسه رویال تحویل گرفته اید در هر نقطه از ایران عودت نمایید.
( در این صورت باید تاریخ عودت از قبل مشخص شده باشد.)
(هزینه جابجایی جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.)